95

فیلم مسابقه آدم برفی در پارک ۲۲ گولان دیواندره

تصویر بنر

با همت آموزشگاه ره آورد و واحد فرهنگی شهرداری دیواندره بعد بارش برف مسابقه ساخت آدم برفی در پارک ۲۲ گولان برگزار شد.

فیلم مسابقه آدم برفی در دیواندره کاری از بارانی خبر

تصویر بنر