95

لوگو (آرم) رسمی و تایید شده شهرداری هزارکانیان

تصویر بنر

دفتر امور شهری استانداری کردستان لوگوی طراحی شده توسط آقای دکتر فرخ عبودی را تایید و رسما معرفی کرد.

مبانی نظری :
۱. در متن تصویر یک بوته گل نشان داده شده است که تداعی کننده گل هلاله برمه است، یکی از گل های منطقه سارال می باشد و نشان از سر سبزی، بکر بودن منطقه و پویایی آن می باشد.
۲. لوگوی طراحی شده، طبیعت شهر هزار کانیان را تداعی می کند که یکی از نشانه های غالب معماری شهری و روستایی در استان کردستان می باشد.
۳. شکل صعود شاخه های گل، مفهوم ترقی را در ذهن تداعی می کند و در راس آن به کلمه (ه) ختم شده است که در مابین آن جوانه ای در حال رشد است.
۴. یک دست بودن لگو نشان از صلابت منطقه می باشد که با روحیات آن عجین شده است.
۵. توجه به نمودهای ایرانی اسلامی در شکل گیری و ریخت شناسی لگو، نمادی از وحدت و یگانگی منطقه را در ذهن نشان می دهد.
۶. محاط شکل گیری لگو بر گرفته از شمسه ایرانی است‌. که ترکیبی از اشکال مربع است. مربع نماد سکون و آرامش و ایستایی است. نماد پایداری و نماد هر آنچه استحکام را القا می نماید. مربع نماد برابری و برادری نیز می باشد که در ساختار شکل گیری لگو مدنظر قرار گرفته است.
۷. رنگ سبز، که نماد طبیعت بکر، نشاط و طراوت است در بطن بوته گل سر در آورده است خبر از رویش نو شهر تازه تاسیس هزار کانیان است.
۸. رنگ آبی استفاده شده نشان از آرامش، متانت و اقتدار می باشد.

تصویر بنر

مطالب مرتبط