95

دیدار با تمام اقشار از اولویت های استاندار جوان / هیوا محمدپور

یکی از شعارها و برنامه های دولت سیزدهم حضور در بین مردم و شنیدن درد دل مردم بدون واسطه است. بی شک مسئولانی که بدون واسطه مشکلات مردم را اخذ می کنند از لحاظ روحی و روانی بیشتر برای خدمت و رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد.

سال ها اقشار مختلف مردم کردستان از دیدار با مرد شماره یک دولت در کردستان محروم بودند و تنها قشرهای خاصی در محافل گوناگون این توفیق نصیبشان می شد. اما امروز شرایط به گونه ای دیگر است و دکتر زارعی کوشا با برنامه ای از پیش تعیین شده و بدون واسطه دیدار با اقشار مختلف را آغاز کرده است.

معمولا استانداران برای مسائل مختلف استان از جمله عمران، اقتصاد، کشاورزی و … برنامه ریزی و کار خود را آغاز می کنند. اما با بررسی تحرکات استاندار جوان کردستان انگار موضوعی دیگر نیز در کنار موضوعات مذکور اولویت دارد آنهم دیدار با مردم است که برنامه ای از پیش تعریف شده برای آن وجود دارد.

استاندار کردستان به دیدارهای منظم عمومی در دفتر کار خود بسنده نکرده و مکان های تاثیرگذاری را برای دیدار با اقشار مختلف آغاز کرده است. از جمله آنها می توان حضور در جمع نمازگزاران و روستائیان اشاره کرد.

آسایشگاه سالمندان، پرورشگاه کودکان بی سرپرست و دانشگاه مکان هایی هستند که استاندار در آنها حضور پیدا کرده است. ۶ ماه از حضور زارعی کوشا در کردستان نگذشته اما ردپای او در دیدار با مردم ردپای ماندگار است.

به حق از کسی که فرزند این دیدار باشد و لقب جوان بودن را با خود به یدک بکشد انتظاری جز این نیست و آن چیزی که استاندار بعد از خدمت از خود برجای میگذارد باید پررنگ تر و تاثیرگذارتر از گذشتگان باشد.

 

 

مطالب مرتبط