95

کارنامه قبولی دیواندره در صحت سنجی ایجاد بستر اشتغال

شهرستان دیواندره در آخرین رتبه بندی سامانه رصد که مختص به ایجاد بستر اشتغال است مقام دوم استان را دارد.

به گزارش بارانی خبر، چندی سالی است که بسترهای ایجاد اشتغال برای افراد در سامانه سراسری رصد ثبت می شود. آمارهای وارده در سال ۱۴۰۱ توسط دستگاه های نظارتی صحت سنجی گردید که دیواندره کمترین خطا و اشتباه را در  سطح استان دارد.

کارگروه اشتغال دیواندره با ریاست فرماندار دیواندره حدود ۱۳۰ درصد تعهد خود را انجام داده است.

ریس دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال  اداره کل کار کردستان دراین جلسه ، ضمن تشریح عملکرد استان در خصوص، اشتغال ایجادی سامانه رصد، جذب وکارسازی اعتبارات مشاغل خانگی و عملکرد تیم اقتصادی حوزه اشتغال  شهرستان  دیواندره گفت: عملکرد دیواندره مطلوب و موفق به کسب رتبه دوم  استانی دیواندره در این حوزه شده است.

جمیل فرجی سهم دیواندره را از سرجمع کل اعتبارات تبصره ۱۶، مشاغل خانگی اداره کار، مانده مرحله  ۵ پایدار روستایی و منابع بازپرداختی را حدود ۱۲۳میلیارد تومان اعلام نمود و تسهیل بانک های عامل شهرستان و همفزایی بیش از پیش دستگاه های اجرایی و موسسات عامل را اصلی مهم در جذب وکارسازی بموقع این تسهیلات عنوان نمود.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کردستان نیز در کارگروه اشتغال شهرستان دیواندره گفت: تعهد ایجاد بستر اشتغال و ثبت در سامانه رصد استان کردستان دوبرابر سال گذشته است.

فرزاد پیشکاری ادامه داد: تعهد ایجاد اشتغال کردستان ۳۳ هزار و ۵۳۱ نفر بود که در حال حاضر ۳۸ هزار و ۹۱۰ نفر در سامانه رصد ثبت شده است. استاندار کردستان به جد پیگیر جذب اعتبارات و مسئله اشتغال استان کردستان است و هدف گذاری را بر روی بیش از ۴۵ هزار نفر ایجاد اشتغال قرار داده است.

وی افزود: باید در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان تسهیل گر باشیم. با کاهش بیکاری، معضلات اجتماعی در جامعه نیز کم خواهد شد. دولت اهتمام جدی در پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال دارد. جوانان مستعد و پتانسیل خوبی در شهرستان دیواندره وجود دارد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.