هواشناسی کردستان / پیش بینی ۵ روزه از ۲۷ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

 آخرین پیش بینی تمامی شهرهای استان کردستان توسط اداره کل هواشناسی کردستان به شرح زیر از ۲۷ الی ۳۱ ادریبهشت ۱۴۰۳ منتشر شده است.

بولتن پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان

بارانی خبر – طبق بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی طی امروز تا روز شنبه با توجه به ناپایداری‌های موجود در ساعات بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر خواهیم داشت که در برخی نقاط کردستان همراه با رگبار پراکنده و نقطه‌ای خواهد بود. برای فردا و روز شنبه سرعت وزش باد زیاد و قابل توجه بوده و سبب خسارت به سازه‌های موقت و کم استحکام خواهد شد. همچنین با توجه به جریان‌های غربی و سرعت وزش باد روی چشمه‌های غبار عراق و سوریه، امکان تشکیل غبار و انتقال بخشی از آن به استان طی فردا و شنبه وجود دارد.

هوای استان طی روز یکشنبه پایدار خواهد بود ولی برای روز دوشنبه احتمال رگبار ضعیف و پراکنده دور از انتظار نیست. از لحاظ دما نیز طی سه روز آینده تغییرات چشم‌گیری پیش‌بینی نمی‌شود.

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۶ استان کردستان

تاریخ صدور: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمان شروع: پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمان پایان: عصر شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

منطقه اثر:

 • سنندج
 • کامیاران
 • مریوان
 • بانه
 • هزارکانیان
 • نساره
 • بیجار
 • دهگلان
 • زرینه
 • سقز
 • سروآباد
 • سلین
 • هزارکانیان

نوع مخاطره:

 • بارش های کوتاه مدت همراه با وزش باد نسبتا شدید تا شدید
 • گردوخاک محلی و مهاجر

اثر مخاطره:

 • بارش باران با احتمال رخداد رعد و برق و بارش تگرگ عمدتا امروز و روز شنبه
 • وزش باد شدید و تندوزه بویژه در ساعات بعد از ظهر و عصر
 • امکان سقوط اشیاء سبک و آسیب به سازه های کم استحکام
 • خیزش گردوخاک محلی و مهاجر

توصیه:

 • پرهیز از تردد در حاشیه روخانه های فصلی
 • پرهیز از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیتهای ورزشی متاثر از وزش باد شدید
 • خودداری از تردد در فضای باز در ساعات با کاهش کیفیت هوا برای سالمندان و افراد دارای بیماری های تنفسی
 • اتخاذ سایر تمهیدات پیشگیرانه در رابطه با مخاطره

پیش بینی روز از ساعت ۷ تا ۱۹ و پیش بینی شب از ساعت ۱۹ تا ۷ روز بعد

پیش‌بینی وضعیت هوا برای پنج روز آینده ایستگاه های مختلف هواشناسی در کردستان به شرح زیر است.

پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
– **سنندج**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۸/۲۴ درجه سانتیگراد
– **بیجار**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۶/۲۱ درجه سانتیگراد
– **دهگلان**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۴/۱۹ درجه سانتیگراد
– **سقز**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۶/۲۱ درجه سانتیگراد
– **قروه**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۷/۲۱ درجه سانتیگراد
– **کامیاران**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۸/۲۴ درجه سانتیگراد
– **مریوان**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۸/۲۱ درجه سانتیگراد
– **بانه**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۶/۲۴ درجه سانتیگراد
– **سروآباد**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۶/۲۱ درجه سانتیگراد
– **زرینه**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۴/۱۸ درجه سانتیگراد
– **اورامان**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۸/۲۴ درجه سانتیگراد
– **هورامان**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۶/۲۴ درجه سانتیگراد

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
– **سنندج**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۸/۲۳ درجه سانتیگراد
– **بیجار**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۵/۲۰ درجه سانتیگراد
– **دیواندره**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۳/۱۸ درجه سانتیگراد
– **سقز**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۵/۲۰ درجه سانتیگراد
– **قروه**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۵/۲۰ درجه سانتیگراد
– **کامیاران**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۷/۲۳ درجه سانتیگراد
– **مریوان**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۷/۲۰ درجه سانتیگراد
– **بانه**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۵/۲۳ درجه سانتیگراد
– **سروآباد**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۵/۲۰ درجه سانتیگراد
– **زرینه**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۳/۱۸ درجه سانتیگراد
– **اورامان**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۷/۲۳ درجه سانتیگراد
– **هورامان**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۵/۲۳ درجه سانتیگراد

#### شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
– **سنندج**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۷/۲۳ درجه سانتیگراد
– **بیجار**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۴/۱۹ درجه سانتیگراد
– **دیواندره**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۳/۱۸ درجه سانتیگراد
– **سقز**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۴/۱۹ درجه سانتیگراد
– **قروه**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۵/۲۰ درجه سانتیگراد
– **کامیاران**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۷/۲۳ درجه سانتیگراد
– **مریوان**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۶/۲۰ درجه سانتیگراد
– **بانه**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۵/۲۳ درجه سانتیگراد
– **سروآباد**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۵/۲۰ درجه سانتیگراد
– **زرینه**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۳/۱۷ درجه سانتیگراد
– **اورامان**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۶/۲۲ درجه سانتیگراد
– **هورامان**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد شدید، ۵/۲۲ درجه سانتیگراد

#### یک‌شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
– **سنندج**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۷/۲۳ درجه سانتیگراد
– **بیجار**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۳/۱۸ درجه سانتیگراد
– **دیواندره**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۲/۱۷ درجه سانتیگراد
– **سقز**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۳/۱۸ درجه سانتیگراد
– **قروه**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۴/۱۹ درجه سانتیگراد
– **کامیاران**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۶/۲۲ درجه سانتیگراد
– **مریوان**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۵/۱۹ درجه سانتیگراد
– **بانه**: صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر، ۴/۲۲ درجه سانتیگراد

هواشناسی سنندج

هواشناسی شهر سنندج، که در استان کردستان واقع شده است، تحت تأثیر عوامل جغرافیایی مختلف قرار دارد. آب و هوای سنندج به طور کلی به دلیل واقع شدن در دامنه کوههای زاگرس و نزدیکی به مناطق جلگه‌ای، متغیر و متنوع است.

آب و هوای معتدل: سنندج دارای آب و هوای معتدل است. تابستان‌ها معمولاً گرم و خشک بوده و زمستان‌ها سرد و برفی هستند. اختلاف دما بین فصول به نسبت بزرگ نیست.
بارندگی: بارندگی در سنندج به طور عمده در فصل پاییز و زمستان رخ می‌دهد. باران و برف به عنوان منابع اصلی آبیاری برای کشاورزی نقش مهمی ایفا می‌کنند.
برف و باران: زمستان‌های سرد و برفی در سنندج نسبت به مناطق دیگر ایران معمولاً مدت زمان بیشتری دارند. برف می‌تواند در این فصل به میزان قابل توجهی بیافتد.
رطوبت: رطوبت هوا در سنندج معمولاً پایین است، به خصوص در تابستان‌ها که هوا خشک و گرم می‌شود. این ویژگی باعث محبوبیت این شهر به عنوان یک مقصد تفریحی در فصول گرم سال می‌شود.
وزش باد: وزش باد در برخی از فصول سال در سنندج اتفاق می‌افتد. این بادها ممکن است از جهات مختلف و با سرعت‌های متغیر وزش یابند.

هواشناسی سنندج با توجه به واقع‌شدن در نزدیکی کوهها و جلگه‌ها، تنوع زیادی را در شرایط جوی ارائه می‌دهد. این ویژگی‌ها سنندج را به یک شهر گردشگری جذاب در هر فصلی از سال تبدیل کرده‌اند.

سوالات متداول در مورد نحوه اندازه گیری هوا

شما هم نظر خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات بنویسد بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد

صفحه اینستاگرام بارانی نیوز
 • نظرات کاربران

  تبلیغات خرید بک لینک با کیفیت فقط 30 هزار تومان
  عدالت خبر
  سرگرمی
  کشاورزی
  ** وبسایت حقوقی عدالت
  ** میلگرد آجدار ** قسطی برو مالدیو عشق و حال ** مشاوره تحصیلی آنلاین ** قیمت سرور اچ پی ** digitalzed ** وکیل آنلاین/مشاوره حقوقی آنلاین ** بهترین قیمت انواع سافت استارتر ** قرارداد دو جانبه برق ** خرده فروشی برق ** Drake ** Cosmetic Dentistry ** best smm panel ** مشاوره درسی ** خرید هارد سرور اچ پی HP ** قیمت گردو 1403 ** واردات فندق ** visitas para meu site ** گچبری ** فلزیاب ** wall street queen official ** تجارتخانه آراد برندینگ ** اجاره خودرو ** comprar seguidores instagram ** shroomaura ** Watch Series & Movies Online for Free ** 소액결제현금화 ** best whatsapp marketplace for buying selling luxury watches ** Canadian custom apparel ** دندانپزشک زیبایی الهیه
  *******