95

---

حاشیه‌نشینی؛ تهدید یا معضل؟

حاشیه‌نشینی؛ تهدید یا معضل؟

بارانی نیوز- حاشیه‌نشینان شهری با جایگاه شهروند بودن فاصله زیادی دارند اما می‌توانند شهروندان آینده باشند، حتی در روندی تدریجی اما این به این معنا نیست که آن‌ها در حال حاضر تهدیدی جدی نیستند. ...

ادامه مطلب ...