95

---

برج میلاد دیواندره

برج میلاد دیواندره

برج میلاد تهران با 435متر چهارمین برج دنیا بدونه هیچ انحراف و قوس در نوع خودشه برج میلاد دیواندره با دو متر ارتفاع رکوردار کجترین برج دنیا در ارتفاع خودش است. ...

ادامه مطلب ...