95

---

مبالغ واریزی یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۳۶ برای یارانه بگیران قابل برداشت شد

مبالغ واریزی یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۳۶ برای یارانه بگیران قابل برداشت شد

سازمان هدفمندسازی یارانه  ها از قابلیت برداشت مبالغ یارانه مرحله 136 مربوط به خرداد ماه 1401 که در ماه گذشته و همزمان با مرحله 135 به حساب یارانه بگیران واریز شده بود، خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی...

ادامه مطلب ...
مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره عکس مستند اجتماعی کرفتو دیواندره تمدید شد

مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره عکس مستند اجتماعی کرفتو دیواندره تمدید شد

مسئول انجمن هنرهای تجسمی دیواندره ازتمدید مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره عکس کرفتو تا 15 تیرماه سال جاری خبر داد. به گزارش خبرنگار بارانی و به گفته اسعد قربانی دبیر جشنواره پس از اتمام مهلت در نظرگرفته شده برای...

ادامه مطلب ...
مشکلات اقتصادی مانع افزایش جمعیت است / افزایش ازدواج نیازمند بسته های حمایتی

مشکلات اقتصادی مانع افزایش جمعیت است / افزایش ازدواج نیازمند بسته های حمایتی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کردستان معتقد است: کاهش جمعیت، جامعه را به سمت پیری و مصرف گرایی برده است. برای افزایش جمعیت باید بسته های حمایتی را در نظر گرفت و بنیان خانواده را تقویت کرد. بارانی خبر - افزایش جمعیت در...

ادامه مطلب ...
برنامه توسعه ای در ورزش کردستان وجود ندارد / عملکرد مدیریت ورزش کردستان جزیره ای است

برنامه توسعه ای در ورزش کردستان وجود ندارد / عملکرد مدیریت ورزش کردستان جزیره ای است

ورزش کردستان یک فعال ورزشی می گوید: ورزش کردستان از لحاظ مدیریت نیاز به یک مهندسی مجدد دارد. زیر ساخت های ورزشی به دلیل عدم مدیریت صحیح به صورت شایسته مورد استفاده قرار نمی گیرد. بارانی خبر - اهمیت ورزش در جامعه بر...

ادامه مطلب ...
روند انتصابات در کردستان منطقی و با شناخت است / دولت سیزدهم دولت وعد صادق بوده

روند انتصابات در کردستان منطقی و با شناخت است / دولت سیزدهم دولت وعد صادق بوده

فعال سیاسی : صرف همفکر بودن با یک جناح و همراه بودن با دولت نباید دخیل در انتصابات باشد بلکه باید نیروی شایسته همفکر در راس کار قرار گیرد. بارانی خبر - با تغییر دولت ها پست های مدیریتی تا پایین ترین رده تغییر خواهد کرد و هر...

ادامه مطلب ...