95

---

برابر سازی فرصت ها، برای ایجاد دنیای زیبا

برابر سازی فرصت ها، برای ایجاد دنیای زیبا

روز جهانی معلولین فرصت مناسبی است تا اندکی در احوال افراد دارای توانایی های ویژه بیاندیشیم و مشکلات آنان را بررسی کنیم. معلولیت به خودی خود مشکل نیست اما اقدامات تبعیض آمیز و نابرابر مسئولان و مردم باعث می گردد تا مشکلات...

ادامه مطلب ...
انگیزه ای برای انتخاب مدیران ادارات دیواندره که بصورت سرپرست اداره می شوند،وجود ندارد

انگیزه ای برای انتخاب مدیران ادارات دیواندره که بصورت سرپرست اداره می شوند،وجود ندارد

علوی گفت:اداره پست های مدیریتی در دیواندره به صورت سرپرست، درست نیست و در حال حاضر انگیزه ای برای حل نمودن آن وجود ندارد و اگر ماجرا بدین صورت ادامه پیدا کند حتما به این حوزه ها لطمه وارد می شود.   ...

ادامه مطلب ...
مصاحبه و دیدار با مسن ترین فرد کردستان و ایران/ انگار دیروز بود جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد

مصاحبه و دیدار با مسن ترین فرد کردستان و ایران/ انگار دیروز بود جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد

حاج احمد صوفی با 135 سال سن بعنوان مسن ترین فرد کردستانی و ایرانی در سال جاری شناخته شده است، در این نوشته ضمن انتشار بیوگرافی، مصاحبه و خاطراتی از نامبرده از نظرتان می گذرد ...

ادامه مطلب ...