با حضور اعضای شورای اسلامی شهر «زرینه» شهردار جدید با کسب سه رای انتخاب و معرفی شد.

به گزارش بارانی خبر؛ رئیس شورای شهر زرینه گفت: جلسه   با حضور تمامی اعضاء در ساختمان شورای  اسلامی شهر  زرینه راس ساعت ١۶ بعدظهر، مورخ ٩۵/١٢/١٧ با دستور کار انتخاب شهردار شروع شد.

منصور حدادی در ادامه افزود: اعضای محترم شورا  تصمیم گرفتن براساس تخصص، تجربه ،تعهدکاری،و سوابق اجرایی ، بومی و نگرش به آینده  و همچنین تحمیل ننمودن نیروی اضافی به شهرداری  با سه رای موافق شهردار شهر زرینه را معرفی نمایند.

وی افزود: اعضای محترم آقای محمدمحمدزاده  که کارمند شهرداری بودند  را به عنوان شهردار شهر زرینه انتخاب کردند. صورتجلسه به فرمانداری شهرستان دیواندره ارسال شد.