بعد از مراسم تحلیف اعضای هیات رئیسه شهرهای دیواندره و زرینه انتخاب شدند

 فرماندار شهرستان دیواندره در مراسم تحلیف شوراهای شهر دیواندره و زرینه گفت: تمام انسان ها موفقیت را دوست دارند کار شورای دسته جمعی و تیمی است لازمه کار جمعی هم همدلی و باهم بودن است. اگر تعامل و همدلی نباشد کارها متوقف و جلو نخواهد رفت.

جعفر توان ادامه داد:  شورا باید دنبال جذب سرمایه گذار باشد این یک واقعیت است بدنه شهرداری ها چاق شده و درآمد زیادی هم ندارند و با چنین شرایطی کار سخت است.

وی افزود: عملکرد شوراها زیر ذربین خواهد بود شوراها باید تلاش کنند ذهنیتی که در بخشی از جامعه در مورد شوراها هست را اصلاح کنند.

فرماندار دیواندره گفت: در انتخاب شهردارها هیچ دخالتی نخواهم داشت و این جز اختیارات شورا هست و باید خودشان تصمیم بگیرند فرمانداری هم با شورا در جهت کمک به شهر همراه است.

بعد از مراسم تحلیف در رای گیری مخفی اعضای هیات رئیسه شهر دیواندره و زرینه به ترتیب زیر مشخص شدند

شهر دیواندره

آرمان کریمی رئیس شورا

مازیار حییبی به عنوان نائب رئیس و منشی شورای شهر

محمد حسینی به عنوان نماینده در شورای شهرستان

محمد محمودی خزانه‌دار

و فریدون آقایی عضو شورا انتخاب شدند

شهر زرینه

محمد محمدی به عنوان رئیس شورا

آرام شهبازی به عنوان نایب رئیس

عارف محمدخانی به عنوان سخنگو و منشی

ناصر قدیمی به عنوان خزانه‌دار

فرزاد گل‌احمدی به عنوان نماینده در شورای شهرستان انتخاب شدند.

کدخبرنار:۱۰۲۱۰