95

---

سلامت نظام اداری برای پیشرفت کردستان لازم است

سلامت نظام اداری برای پیشرفت کردستان لازم است

بارانی نیوز : شبکه اداری هر جامعه، محرک مهمی برای پیشرفت و توسعه کیفی و کمی آن است. کمیت این موضوع دال بر شاخص‌های معینی مانند رشد تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، شیوه توزیع درآمد، میزان مشارکت با سازمان‌های بین‌المللی و...

ادامه مطلب ...
شورای شهر از قدرت کافی در مدیریت شهری برخوردار نیست

شورای شهر از قدرت کافی در مدیریت شهری برخوردار نیست

رئیس شورای شهر دیواندره در مصاحبه با بارانی نیوز گفت: شوراهای شهر اگر چه از بطن جامعه برخواسته اند و با رای مستقیم توده مردم انتخاب شده اند اما متاسفانه از قدرت کافی در مدیریت شهری برخوردار نیستند به گونه ای که همین امر...

ادامه مطلب ...
قابل توجه فرماندار دیواندره؛ پنج شنبه روز مناسبی برای ملاقات مردمی نیست

قابل توجه فرماندار دیواندره؛ پنج شنبه روز مناسبی برای ملاقات مردمی نیست

بارانی نیوز : معمولا فرمانداران شهرستانها یک روز هفته را به ملاقات مردمی اختصاص می دهند و هدف از این کار را حل مشکلات ، رفع گیرهای اداری و آشنایی با خواسته های مردم می نامند که عمده ترین مشکلات معمولا در ارتباط با سایر...

ادامه مطلب ...
انقلاب ها می میرند؟

انقلاب ها می میرند؟

بارانی نیوز - ملت ها هر روز انقلاب نمی کنند.نهضت مشروطه در ایران اگر در زمان خود به نتیجه می رسید انقلاب اسلامی از پیش محقق شده بود.انقلاب شاید ناگزیرترین انتخاب یک ملت برای تغییر وضعیت موجود است.راه های متعددی قبل از شعله...

ادامه مطلب ...