95

آرشیو "انتخابات"

شکل گیری مشارکت حداکثری در گرو تنوع کاندیداهای انتخابات است

شکل گیری مشارکت حداکثری در گرو تنوع کاندیداهای انتخابات است

رییس ستاد انتخابات استان کردستان مشارکت حداکثری مردم و برگزاری شکوهمند انتخابات را از اولویت های ستاد انتخابات استان ذکر کرد و گفت: شکل گیری مشارکت حداکثری مردم در انتخابات در گرو تنوع کاندیداها است. ...

ادامه مطلب ...