95

آرشیو "اجتماعی"

۱۳۰۰۰دانش آموز دیواندره ای در ۲۳۸ مدرسه آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند

۱۳۰۰۰دانش آموز دیواندره ای در ۲۳۸ مدرسه آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند

امروز 13000دانش آموز شهرستان ديواندره در238 مدرسه با 550کلاس درس و همراه با 1500معلم آغاز سال تحصيلي جديد را جشن مي گيرند تا انشاا... همانند سال هاي گذشته بتوانند موفقيت هاي چشمگيري براي شهرستان، استان و كشور شان كسب كنند....

ادامه مطلب ...