95

آرشیو "سلامت"

مراقبت از خود در برابر تب کریمه کنگو

مراقبت از خود در برابر تب کریمه کنگو

اخبار شبکه های مجازی درباره تب کریمه کنگو این روزها ، در سرعت انتقال، از ویروسش جلو زده اند. آنها که اهل گشت وگذار در فضای مجازی هستند می دانند که هشدارها درباره این بیماری زیاد شده است. نگرانی ها در این زمینه بی جا نیست...

ادامه مطلب ...