95

آرشیو "سلامت"

خطر خانه‌تکانی برای پوست

خطر خانه‌تکانی برای پوست

در همه اوقات سال، مخصوصا در اين ماه‌هاي پاياني که بازار خانه‌تکاني گرم مي‌شود، يکي از آسيب‌هايي که پوست خانم‌هاي خانه‌دار و کارگران نظافتي را تهديد مي‌کند، تماس با مواد شوينده است......

ادامه مطلب ...